தமிழ்நாடு

தங்கம் பவுன் ரூ.29,088

12th Nov 2019 02:40 AM

ADVERTISEMENT

சென்னையில் திங்கள்கிழமை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.48 உயர்ந்து, ரூ.29,088-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
 சென்னையில் திங்கள்கிழமை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.6 உயர்ந்து, ரூ.3,636-க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி கிராமுக்கு 50 பைசா உயர்ந்து ரூ.47.70 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.500 உயர்ந்து ரூ.47,700 ஆகவும் இருந்தது.
 திங்கள்கிழமை விலை
 ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி):
 1 கிராம் தங்கம் 3,636
 1 பவுன் தங்கம் 29,088
 1 கிராம் வெள்ளி 47.70
 1 கிலோ வெள்ளி 47,700
 சனிக்கிழமை விலை
 ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி):
 1 கிராம் தங்கம் 3,630
 1 பவுன் தங்கம் 29,040
 1 கிராம் வெள்ளி 47.20
 1 கிலோ வெள்ளி 47,200

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT