செய்திகள்

வாலி​பால்: இந்​தியா 6-ஆம் இடம் 

27th Sep 2023 04:36 AM

ADVERTISEMENT


இந்​திய ஆட​வர் வாலி​பால் அணி தனது கடைசி ஆட்டத்​தில் 0-3 என்ற கணக்​கில் பாகிஸ்​தா​னி​டம் தோல்வி கண்டு, போட்டி​யில் 6-ஆம் இடம் பிடித்து நிறைவு செய்​தது. 3 செட்க​ளி​லும் பாகிஸ்​தான் 25-21, 25-20, 25-23 என்ற கணக்​கில் 1 மணி நேரம் 14 நிமி​ஷங்​க​ளில் வென்​றது. அடுத்​த​தாக இந்​திய மக​ளிர் அணி தனது ஆட்டத்தை சனிக்​கி​ழ​மை​யி​லி​ருந்து தொடங்​கு​கி​றது.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT