செய்திகள்

ஜூடோ: துலிகா மான் தோல்வி

27th Sep 2023 04:31 AM

ADVERTISEMENT

 

மக​ளி​ருக்​கான 78 கிலோ​வுக்கு மேற்​பட்ட பிரி​வில் வெண்​க​லப் பதக்​கச் சுற்​றில் இந்​தி​யா​வின் துலிகா மான் 0-10 என்ற புள்​ளி​கள் கணக்​கில் மங்​கோ​லி​யா​வின் அம​ராய்​கான் அதி​யா​சு​ரெ​னி​டம் தோல்வி கண்​டார். முன்​ன​தாக மக்​கா​வின் கிங் லாமை வீழ்த்தி காலி​று​திக்கு வந்த அவர், அதில் ஜப்​பா​னின் வகாபா டொமி​டா​வி​டம் வெற்​றியை இழந்​தார். பின்​னர் ரெபி​சேஜ் சுற்​றில் கள​மா​டி​ய​போது அம​ராய்​கா​னி​டம் தோற்​றார். மற்​றொரு இந்​தி​ய​ரான இந்​து​பாலா தேவி 78 கிலோ பிரி​வில் தாய்​லாந்​தின் இகுமி ஒயி​டா​வி​டம் வீழ்ந்​தார். ஆட​வ​ருக்​கான 100 கிலோ பிரிவு காலி​று​திக்கு முந்​தைய சுற்​றில் களம் கண்ட அவ​தார் சிங் காயம் கார​ண​மாக வில​கி​னார். 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT