செய்திகள்

மு‌ம்​பையை வெ‌ன்​ற‌து டெ‌ல்லி

28th Mar 2022 05:34 AM

ADVERTISEMENT

​ஐ​பி​எ‌ல் போ‌ட்டி​யி‌ன் 2-ஆவது ஆ‌ட்ட‌த்​தி‌ல் டெ‌ல்லி கே‌ப்​பி‌ட்​ட‌ல்‌ஸ் 4 வி‌க்​கெட்​டு​க‌ள் வி‌த்​தி​யா​ச‌த்​தி‌ல் மு‌ம்பை இ‌ண்​டி​ய‌ன்ஸை வீ‌ழ்‌த்​தியது. 

தொட‌ர்‌ந்து 10-ஆவது ஆ‌ண்​டாக மு‌ம்பை அணி தோ‌ல்​வி​யு​ட‌ன் ஒரு சீசனை‌ தொட‌ங்க, டெ‌ல்லி வெ‌ற்​றி​யு​ட‌ன் கண‌க்கை ஆர‌ம்பி‌த்​தி​ரு‌க்​கி​ற‌து. 

இ‌ந்த ஆ‌ட்ட‌த்​தி‌ல் முத​லி‌ல் பே‌ட் செய்த மு‌ம்பை 20 ஓவ‌ர்​க​ளி‌ல் 5 வி‌க்கெ‌ட் இழ‌ப்​பு‌க்கு 177 ர‌ன்​க‌ள் அடி‌த்​தது. அடு‌த்து டெ‌ல்லி 18.2 ஓவ‌ர்​க​ளி‌ல் 6 வி‌க்கெ‌ட் இழ‌ப்​பு‌க்கு 179 ர‌ன்​க‌ள் எடு‌த்து வெ‌ன்​ற‌து. டெ‌ல்லி வீர‌ர் கு‌ல்​தீ‌ப் ஆ‌ட்ட​நா​ய​க‌ன் ஆனார்.

டா‌ஸ் வெ‌ன்ற‌ டெ‌ல்லி ஃபீ‌ல்​டி‌ங் செ‌ய்ய, மு‌ம்பை பே‌ட்டி‌ங்​கி‌ல் இஷா‌ன் கிஷ‌ண் 81 ர‌ன்​க‌ள் விளாசி ஆ‌ட்ட​மி​ழ‌க்​கா​ம‌ல் இரு‌ந்​தா‌ர். கே‌ப்​ட‌ன் ரோஹி‌த் ச‌ர்மா 41, தில‌க் வ‌ர்மா 22, டி‌ம் டேவி‌ட் 12, அ‌ன்மோல்​பி​ரீ‌த் சி‌ங் 8, டேனி​ய‌ல் சே‌ம்‌ஸ் 7, கிர‌ன் பொ‌ல்​லா‌ர்டு 3 ர‌ன்​க‌ள் சே‌ர்‌த்​த​ன‌‌ர். டெ‌ல்லி பெளலி‌ங்​கி‌ல் கு‌ல்​தீ‌ப் யாத‌வ் 3, கலீ‌ல் அக​மது 2 வி‌க்​கெட்​டு​க‌ள் கை‌ப்​ப‌ற்​றி​ன‌‌ர்.

ADVERTISEMENT

பி‌ன்​ன‌‌ர் டெ‌ல்லி இ‌ன்​னி‌ங்​ஸி‌ல் லலி‌த் யாத‌வ் 48 ர‌ன்​க‌ள் விளாசி ஆ‌ட்ட​மி​ழ‌க்​கா​ம‌ல் அணியை வெ‌ற்​றி‌க்கு வழி நட‌த்த, அ‌க்​ஸ‌ர் படேல் 38 ர‌ன்​க​ளு​ட‌ன் துணை நி‌ன்​றார். பிரு‌த்வி ஷா 38, ஷ‌ர்​து‌ல் தா‌க்​கு‌ர் 22, டி‌ம் செ‌ய்ஃ​ப‌ர்‌ட் 21, கே‌ப்​ட‌ன் ரிஷ‌ப் ப‌ந்‌த் 1 ர‌ன் அடி‌த்​தன‌‌ர். ம‌ன்​தீ‌ப் சி‌ங், ரோ‌வ்​மேன் பாவேல் ஆகி​யோர் ட‌க் அவு‌ட்​டா​கின‌‌ர். மு‌ம்பை பெளலி‌ங்​கி‌ல் பாசி‌ல் தா‌ம்பி 3, முரு​க‌ன் அ‌ஸ்​வி‌ன் 2, டைம‌ல் மி‌ல்‌ஸ் 1 வி‌க்கெ‌ட் வீ‌ழ்‌த்​தி​ன‌‌ர்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT