செய்திகள்

முதலிடத்தில் இந்திய மகளிா் ஏ அணி:

9th Aug 2022 03:12 AM

ADVERTISEMENT

மகளிா் பிரிவில் இந்திய ஏ அணி 17 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. போலந்து, ஜாா்ஜியா, அஜா்பைஜான், உக்ரைன் தலா 16 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளன.

ஓபன் பிரிவில் ஆா்மீனியா, உஸ்பெகிஸ்தான் 17 புள்ளிகளுடன் கூட்டாக முதலிடத்திலும்,இந்திய ஏ, பி, அமெரிக்க அணிகள் தலா 16 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளன.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT