ஆராய்ச்சிமணி

சாலையில் ஓடும் கழிவுநீர்

23rd Mar 2020 02:57 AM

ADVERTISEMENT

சென்னை திருப்பதி நெடுஞ்சாலையில் திருமுல்லைவாயில் அருகே பெருக்கெடுத்து ஓடும் கழிவுநீர்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT