ஆராய்ச்சிமணி

அபாயகரமான பள்ளம்...

11th Nov 2019 04:23 AM

ADVERTISEMENT

சென்னை அரும்பாக்கம் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை ஸ்கை வாக் அருகே மேம்பாலத்தில் வாகனஓட்டிகளுக்கு அபாயத்தை ஏற்படுத்தும் நிலையில் உள்ள அபாயகரமான பள்ளம். 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT