ஆராய்ச்சிமணி

சுகாதாரச் சீர்கேடு...

4th Mar 2019 04:03 AM

ADVERTISEMENT

சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் அப்புறப்படுத்தப்படாமல் 
குவிந்து கிடக்கும் குப்பைகள்.
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT