ஆராய்ச்சிமணி

காத்திருக்கும் அபாயம்....

4th Mar 2019 04:03 AM

ADVERTISEMENT

அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள அம்பிட் பூங்கா சாலையில் அபாயகரமான நிலையில் உள்ள உயர் மின்னழுத்தக் கம்பிகள்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT