ஆராய்ச்சிமணி

பாதுகாப்பு இல்லாமல்...

15th Jul 2019 02:59 AM

ADVERTISEMENT

சென்னை காமராஜர் சாலையில் போதிய பாதுகாப்பு இல்லாமல் லாரியில் கொண்டு செல்லப்படும் மரக்கட்டைகள்.
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT