சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அறிவியல் ஆயிரம்: வயிற்றில் உணவுடன் ட்ரைலோபைட் புதைபடிமம் கண்டுபிடிப்பு!

30th Sep 2023 06:03 PM | பேரா. சோ. மோகனா

ADVERTISEMENT

கணுக்காலிகள் வகையைச் சேர்ந்த ஒரு புதைபடிவத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அது கணுக்காலிகள் பேரினத்தின் ஒரு வகையான ட்ரைலோபைட் என்பதாகும். அதில் தெரியும் சில உண்மைகள் ஆச்சரியமாக, வியப்பு அளிப்பவையாகவே உள்ளன.

அந்த ட்ரைலோபைட், அது கடைசியாக உண்ட உணவுடன் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதனை படமாகவும் எடுத்துள்ளனர் நம் விஞ்ஞானிகள். இதன் வயது என்ன தெரியுமா? சுமார் 521 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவை.

இந்த தகவல் 'நேச்சர்'(Nature) என்ற அறிவியல் பத்திரிகையில் கடந்த செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ட்ரைலோபைட்டுகள் என்றால் என்ன?

ADVERTISEMENT

பொதுவாக நம் மக்கள் ட்ரைலோபைட்டுகள் என்ற பெயரைக் கேள்விப்பட்டிருக்கமாட்டார்கள், அதன் வாழ்வியலும் தெரியாது. ட்ரைலோபைட்டுகள் என்பவை சுமார் 521 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கடலில் வாழ்ந்து, அழிந்துபோன கடல் கணுக்காலிகள். இவைகள் கணுக்காலிகள் என்ற பேரினத்தைச் சேர்ந்தவை. இவை சுமார் 250 மில்லியன் ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கின்றன. இவை ட்ரைலோபிட்டா (Trilobites) என்ற வகுப்பைச் சேர்ந்தவை. ட்ரைலோபைட்டுகள் கணுக்காலிகளின் துவக்க கால குழுக்களில் ஒன்றாகும்

புவியியலாளர்கள் ட்ரைலோபைட்டுகளின் புதைபடிமம் மூலம் பல்வேறு வழிகளில் அவற்றைப் பயன்படுத்தி, பூமி காலப்போக்கில் எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது என்றும் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக கேம்ப்ரியன்(cambrian) மற்றும் துவக்ககால  ஆர்டோவிசியன் (Ordovician) காலத்தின் பாறைகளில், வண்டல் பாறை வாரிசுகளின் தொடர்புடைய அடுக்குப் பாறைகளில் இவை காணப்பட்டன.

250 மில்லியன் காலம் வாழ்ந்த ட்ரைலோபைட்கள்

ஏறக்குறைய 250 மில்லியன் ஆண்டுகளாக, சுமார் 20,000- வகை குறிப்பிட்ட ட்ரைலோபைட்கள் பூமியின் கடல் தளத்தைக் கடந்து சென்று, கடலின் தரைப்பரப்பில் வாழ்ந்தன. நமக்கு கிடைத்துள்ள புதைபடிவ பதிவுகளில் இந்த மாறுபட்ட விலங்குகள் ஏராளமாக இருந்தபோதிலும், அவற்றின் அடிப்படை உயிரியல் பற்றி நமக்கு இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை, அவை என்ன சாப்பிட்டன என்ற தகவலோ அன்றி பதிவோ இல்லை.  

கால்சைட் வெளி உறை

ட்ரைலோபைட்களின் கால்சைட் (Calcite) உட்செலுத்தப்பட்ட வெளியில் உள்ள எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்/கவச ஓடுதான் இதில் முக்கியமானது. இந்த எக்ஸோஸ்கெலிட்டனால்தான் ட்ரைலோபைட் புதைபடிவங்கள் உலகெங்கிலும் வழக்கமாக கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. இவை நமக்கு முன்னர், உலகைப் பார்த்து வரலாறு படைத்தவை. இந்த வரலாற்றுக்கு முந்தைய கடற்படையினர் தங்கள் உலகத்தை எவ்வாறு பார்த்தார்கள் மற்றும் அவர்கள் எப்படி உடலுறவு கொண்டார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனால் ட்ரைலோபைட்டுகளின் சூழலியலின் ஒரு முக்கிய அம்சம், நீண்ட காலமாக ஆராய்ச்சியாளர்களைத் தவிர்த்து வந்துள்ளது. சிறந்த முறையில் பாதுகாக்கப்பட்ட ட்ரைலோபைட் புதைபடிவங்கள்கூட, புதைபடிவமான செரிமானப் பாதையின் அமானுஷ்ய முத்திரையைக் கொண்டவை.  இந்த விலங்குகளின் உணவு பட்டியலைப் பற்றிய தகவல்கள்  ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் இருந்தன

உணவுடன் ட்ரைலோபைட்

இப்போது வரை, ட்ரைலோபைட்களின் உணவு முறைகள் குறித்து ஊகிக்க மட்டுமே முடிகிறது. ஆனால் இப்போதுதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதன்முதலாக ஒரு ட்ரைலோபைட் மாதிரியை கண்டுபிடித்துள்ளனர். அது மட்டுமல்ல, அது இறுதி உணவு உண்டபோது, அதன் செரிமான மண்டலத்தில் உணவு செரிமானம் ஆகும் முன்னரே புதை படிமமாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எனவேதான் அதன் இறுதி உணவுகள் சரியான நேரத்தில் உறைந்து, படிமம் ஆக்கப்பட்டு  அப்படியே, அந்த உணவுகள் செரிமான மண்டலத்தில் காணப்படுகின்றன.

பழமையான செரிமான அமைப்புடன் ட்ரைலோபைட்

இந்த ட்ரைலோபைட், செக் குடியரசின் 'பிராக்' (Prague) பகுதியில் காணப்படும்  ராக்கிகெனி பால்ஸ் (Rokycany Balls) எனப்படும் சிலிகா நிறைந்த சிலிசியஸ் (siliceous) கூழாங்கற்களுக்குள் இடையில் அதன் 3டி விவரங்களுடன் பாதுகாக்கப்பட்டது. இந்த ட்ரைலோபைடடின் பெயர்: Bohemolichas incola-B.incola. இந்த மாதிரியின் உள்ளே 465 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான செரிமான அமைப்பு இருப்பதாக செக் குடியரசின் சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பழங்காலவியல் நிபுணர் பீட்டர் கிராஃப்ட் மற்றும் சக ஊழியர்கள் கண்டறிந்து சொல்லுகின்றனர். அவர்கள் இதில் உள்ள பழமையான செரிமான அமைப்புடன் இறுக்கமாக நிரம்பிய ஷெல் துண்டுகளைக் கண்டறிந்தனர்.

ட்ரைலோபைட் அச்சுகளின் மார்புப் பகுதி (தொப்பை) தோற்றத்தில் அவை, தங்கத்தில் வாய்ப் பகுதிகள் மற்றும் பல்வேறு வண்ணங்களில் உணவுத் துகள்கள் உள்ளதை, கிராஃப்ட் மற்றும் சக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிந்தனர். 

நவீன இறாலை ஒத்த செரிமான அமைப்பு

ட்ரைலோபைட்டின் வெளி ஓடுகள் அவற்றின் கூர்மையான விளிம்புகளுடன் இருந்தன. அவை காலப்போக்கில் கரைந்ததற்கான அறிகுறிகளைக் காட்டவில்லை, ட்ரைலோபைட்டின் செரிமான மண்டல அமைப்பு போலவேதான் நவீன இறால் வகைகள் மற்றும் சிலந்திகள் தங்கள் செரிமானத்தை செய்கின்றன. மேலும் இந்த இரண்டு வெவ்வேறு நவீன குழுக்களைச் சேர்ந்த விலங்குகள், ட்ரைலோபைட்டுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளன. 

நிரம்பி வழிந்த செரிமான மண்டலத்தில் முதுகெலும்பற்ற  உயிர்கள்  

இன்னும்கூட ட்ரைலோபைட்டின் செரிமான அமைப்பு ஏறக்குறைய முழு செரிமான மண்டலமும் நிரம்பியிருந்தது என்பது மிக மிக ஆச்சரியமான உண்மைதான். இன்னும் கூட நாம் பார்க்கும்  சில துண்டுகள் இன்னும் அடையாளம் காணக்கூடிய அளவுக்கு பெரியதாக உள்ளன. ட்ரைலோபைட் இரையின் அந்த துண்டுகள் மற்றும் வெட்டு துணுக்குகள், அனைத்தும் அந்தக்காலத்திய ஆர்டோவிசியன் (Ordovician) காலத்தில் கடலின் அடிப்பகுதியில் வாழ்ந்த முதுகெலும்பில்லாத உயிரினங்களுக்கு சொந்தமானவைதான் என்பதும் கூட நம்மை வியப்படையச் செய்கிறது.

இதையும் படிக்க | அறிவியல் ஆயிரம்: ஒய் குரோமோசோம் இழப்பினால் ஆண்களுக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பா?

அவைகளின் மிகவும் பொதுவான ஷெல் துண்டுகள் சிப்பிகள் போன்றவை. சிறிய இறால் போன்ற ஓட்டுமீன்கள் உள்ளன. அவை எல்லாம் சில சந்ததியினருடன் இன்றும் உயிருடன் உள்ளன. 

ஸ்கேன் செய்த செரிமான மண்டலத்தின் உள்ளடக்கங்கள்

சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளவை: ஸ்டைலோஃபோரன் (stylophoran) நட்சத்திர மீன்கள், ஊதா நிறத்தில் உள்ளவை: எளிதில் உடையக்கூடிய ஹையோலித் (hyolith ) ஷெல்கள்; நீல நிறத்தில் உள்ளவை: சிப்பிகளின் துண்டுகள். இவற்றைத் தெரிவித்தவர் கிராஃப்ட் மற்றும் அவரது குழுவினர்.

அவைதான் ட்ரைலோபைட்டின் செரிமானப் பாதையில் உள்ள ஹையோலித் சங்கு நத்தைகள், அழிந்துபோன நட்சத்திர மீன்கள் மற்றும் ஸ்டைலோபோரா எனப்படும் கடல் அர்ச்சின் (Sea Urchin) மற்றும் இரு வால்கள் இருக்கும் மற்ற மெல்லிய ஓடுகள் கொண்ட. சிப்பிகளையும் தனது உணவுக்காக இந்த ட்ரைலோபைட் விழுங்கி வைத்துள்ளது.  

பி. இன்கோலா (B. incola)

பி. இன்கோலாவின் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத உணவுண்ணும் செயல்பாடு என்பது விசித்திரமானது. அது முக்கியமாக அவ்வப்போது கிடைப்பதை பொறுக்கி சாப்பிடும் தன்மையவை என்றும் குழு தெரிவிக்கிறது. இது ஒரு லேசான நொறுக்கி வகையைச் சேர்ந்தது. லேசாக நொறுக்கித் தின்பவை அல்லது கிடைப்பதை உண்பவை அல்லது இறந்த உயிரிகள் அல்லது எளிதில் சிதையக் கூடிய அல்லது முழுவதுமாக விழுங்கக்கூடிய அளவுக்கு சிறியதாக உள்ள உயிருடன் இருக்கும் விலங்குகளயும் இவை உண்ணும் என்றும் தெரிகிறது. 

ரைலோபைட்டின் முழு செரிமானப் பாதை இது.  அதன் மார்பில் சில சிதைவுகள் ஆகியவை உருகியிருக்கலாம் என்று கூறுகின்றன.

கால் இடைவெளியில் உதிர்க்கப்படும் மேல் உறை/கவசம்

கணுக்காலிகள் வளர வளர, ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அவற்றின் மேல் ஓடு /உறையை உதிர்த்து மீண்டும் மீண்டும் புதிய கவசத்தை உருவாக்குகிறது. எனவே இந்த ஒரு செயல்பாட்டில், அவற்றின் ஷெல் போன்ற எக்ஸோஸ்கெலிட்டனை மாற்ற வேண்டும் . இந்த உறையை கழற்ற / உதிர்க்கும் முன், கணுக்காலிகளின் செரிமானப் பாதை அடிக்கடி வீங்கி, பழைய 'ஷெல்'களைத் தள்ளிவிட்டு புதியதுக்கு இடமளிக்கிறது.

வாழும் இறால்களைப்  போலவே, ட்ரைலோபைட்டுகளும் வளரும்போது அவற்றின் ஓட்டை உதிர்கின்றன. ஆல்பெர்க் என்ற விஞ்ஞானியின் கூற்றுப்படி, நண்டுகள் சில சமயங்களில் தண்ணீர் அல்லது அதிக அளவு உணவுகளை மொத்தமாக உட்கொண்டு அவற்றின் பழைய ஓட்டை உடைக்கும்/உதிர்க்கும். ட்ரைலோபைட்டின் ஷெல்லின் மேற்புறத்தில் ஒரு விரிசலை குழு விவரித்தது. அது புதைக்கப்பட்டபோது அது வளர்ச்சியின் ஓட்டை உதிர்க்கத்  தொடங்கியிருக்கலாம் என்றும் புதை படிமத்தைப் பார்த்து கணிக்கின்றனர்.

டிரைலோபைட்டின் உணவுப் பழக்கம் என்பது  நவீன இறால்கள் வாழ்க்கைச் சுழற்சிகளை ஒத்திருக்கலாம் என்று நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம் என்கிறது கிராஃப்ட் குழு. 

இதையும் படிக்க | அறிவியல் ஆயிரம்: புற்றுநோய் ஏன் இப்போது அதிகமாகிறது? - ஒரு பருந்துப் பார்வை!

பெரும்பாலான நேரங்களில், குடல் காலியாகவோ அல்லது மிதமாகவோ நிரம்பியிருந்தது, அவ்வப்போது மற்றும் விரைவான அதிகப்படியான உணவு உண்ணும் செயல்கள் சிறப்பு உடலியல் தேவைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

உருவவியலைப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக டிரைலோபைட் என்ன சாப்பிடுகிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க முடியும் என்பதற்கு இதுவே முதல் எடுத்துக்காட்டு என்று ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழக முதுகெலும்பில்லாத பழங்கால ஆராய்ச்சியாளர் சாரா லோஸ்ஸோ கூறுகிறார்.

[கட்டுரையாளர் - தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் மேனாள் மாநிலத் தலைவர்] 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT