சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அறிவியல் ஆயிரம்: செல்களின் உள்ளே கரோனா நுழைவதை எளிதாக்கும் நியூரோபிலின்-1

22nd Oct 2020 04:50 PM | பேரா. சோ. மோகனா

ADVERTISEMENT

கரோனா வைரஸின் செயலை / பாதிப்பை வெகு எளிதாக்குகிற, ஒரு "செல் கதவு திறப்பான் நியூரோபிலின் -1 (neuropilin-1)" என்னும் புரதம், சுவாச மற்றும் வாசனை சுரப்பியின் எபிதீலியாவில் இருப்பதை நரம்பியக் கடத்தல் நோய்களுக்கான ஜெர்மன் மையம் கண்டுபிடித்துள்ளது.

கரோனா வைரஸ் (SARS-CoV-2) என்பது, ஏஸ்2 (ACE2) என்ற நொதி ஏற்பியாகச்  செயல்படுவதால் செல்களைப் பாதிக்கும் என்று தற்போதைய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஆஞ்சியோடென்சின் மாற்றும் நொதி 2 (Angiotensin-converting enzyme 2-ACE2) என்பது நுரையீரல், தமனிகள், இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் குடல்களில் அமைந்துள்ள செல்களின் செல் சவ்வுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு நொதியாகும்.

ஏஸ்2 இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. ஆனால், இந்த ஏஸ்2 நொதி,  HCoV-NL63, SARS-CoV, மற்றும் SARS-CoV-2 உள்ளிட்ட சில கரோனா வைரஸ்களுக்கான நுழைவுப் புள்ளியாகவும் செயல்படுகிறது.

ADVERTISEMENT

ஆனால், இப்போதைய புதிய கண்டுபிடிப்பு, செல்களின் உட்புறத்தில் கரோனா நுழைவதை எளிதாக்கும் ஒரு காரணியாக நியூரோபிலின்-1 -ஐ ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். நியூரோபிலின் -1 சுவாச மற்றும் வாசனை சுரப்பி எபிதீலியாவில் உள்ளது. இந்த நியூரோபிலின் -1 என்பது மனிதர்களில் என்.ஆர்.பி.1 என்ற மரபணுவால் குறியிடப்பட்ட ஒரு புரதமாகும்.


  
கரோனா வைரஸ் ஏற்பி, ஏஸ்2 வழியாக செல்களில் நுழைந்து செல்களைப் பாதிக்கும் என்று அறியப்பட்டாலும், இப்போது ஜெர்மன் - பின்லாந்து ஒருங்கிணைப்பின் கீழ் ஆய்வு செய்யும் ஒரு சர்வதேச ஆராய்ச்சி, குழு நியூரோபிலின் -1 ஐ செல்களின் உட்புறத்தில் கரோனா வைரஸ் (SARS-CoV-2) நுழைவதற்கு உதவும் ஒரு காரணியாக அடையாளம் கண்டுள்ளது. 

இந்த நியூரோபிலின் -1 என்பது தொற்றை ஏற்படுத்தும் மற்றும் பரவலுக்குப் பங்களிக்கும் ஒரு மூலக் காரணமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மனிதனின் உடலில் வாழும் ஒரு செல்லின் பகுதிதான் என்பதை, ஜெர்மன், மியூனிக் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் சார்ந்த நரம்பியல் நோய்களுக்கான மையம் கண்டறிந்துள்ளது. 

இதுதொடர்பான பல்கலைக்கழக மருத்துவ மையம், கோட்டிங்கன், ஹெல்சிங்கி பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிற ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் வல்லுநர்கள் இப்போது தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை அறிவியல் இதழில் வெளியிட்டனர்.

கரோனா வைரஸ், நுரையீரல், சிறுநீரகங்கள் போன்ற பல்வேறு உறுப்புகளைப் பாதிப்பதுடன், தற்காலிக வாசனை, சுவை இழப்பு உள்ளிட்ட நரம்பியல் அறிகுறிகளையும் தூண்டுகிறது எனவும் அறியப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இதுதொடர்பான நோயின் அறிகுறிகள் தொகுப்பு, ஸ்பெக்ட்ரம் - கொவைட் -19 என அழைக்கப்படுகிறது. இது மிகவும் சிக்கலானதும்கூட. இதுபோல 2003-இல் சார்ஸ் வைரஸ் வந்தது. ஏனெனில், அப்போது வைரஸ் தொற்று, சுவாச மண்டலத்தின் அடிப்பகுதியைப் பாதித்தது. குறைவான பாதிப்பும், குறைவான பரவலும் இதனைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடியதாகவும் இருந்தது.

ஆனால், அதற்கு மாறாக இப்போது வந்துள்ள கரோனா, சளி உருவாகும் நாசி உள்ளிட்ட மேல்பகுதி சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்கிறது. இதன் விளைவாக, வைரஸ் அதிவேகமாகப் பரவுகிறது. தும்மும்போதும் பரவுகிறது. 

சார்ஸ் மற்றும் கரோனா இரண்டும் ஏஸ்2- ஐ ஒரு ஏற்பியாகப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன என மியூனிக் தளத்தின் ஆராய்ச்சி குழுத் தலைவரும் மூலக்கூறு நரம்பியல் பேராசிரியருமான மைக்கேல் சைமன்ஸ் விளக்கினார். மியூனிக் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில், தற்போதைய ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள குழு, ஹெல்சிங்கி பல்கலைக்கழகத்தில் கியூசெப் பாலிஸ்ட்ரேரியின் குழுவுடன் இணைந்து இதே கருத்தினைத் தங்கள் கண்டுபிடிப்பின் மூலம் முன் வைக்கின்றனர்.

அவை செல் மேற்பரப்பில் நியூரோபிலின்களுடன் பிணைக்கப்படுகின்றன. கரோனா மற்றும் இயற்கையாக நிகழும் வைரஸைப் பிரதிபலிக்கும் செயற்கை வைரஸ்களுடன் இணைந்து, ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட செல்களைப் பயன்படுத்தும் சோதனைகள், ஏஸ்2 முன்னிலையில் நியூரோபிலின் -1 நோய்த்தொற்றை ஊக்குவிக்க முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது. எதிர் உயிரிகள் கொண்ட நியூரோபிலின் -1 ஐ குறிப்பாக தடுப்பதன் மூலம், தொற்று அடக்கப்பட்டது என்றும் கருதலாம்.

ஆனால் "கலத்திற்குள் நுழைவதற்கான கதவு என ஏஸ்2-ஐ நாம்  நினைத்தால், நியூரோபிலின் -1 வைரஸை வாசலுக்கு வழிநடத்தும் ஒரு காரணியாக இருக்கலாம். ஏஸ்2 பெரும்பாலான காலங்களில் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இதனால், வைரஸுக்கு இது எளிதானது அல்ல செல்லுக்குள் நுழைய கதவுகளைக் கண்டுபிடிக்க வைரஸுக்கு உதவ நியூரோபிலின் -1 போன்ற பிற காரணிகள் தேவைப்படலாம்" என்று சைமன்ஸ் விளக்கினார்.

நரம்பு மண்டலத்திற்குள் நுழைய சாத்தியமான ஒரு வழி

வாசனை இழப்பு என்பது கொவைட்-19 அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் நியூரோபிலின் -1 முக்கியமாக நாசி குழியின் செல் அடுக்கில் காணப்படுவதால், இறந்த நோயாளிகளிடமிருந்து திசு மாதிரிகளை ஆய்வு செய்து நியூரோபிலின் -1 பொருத்தப்பட்ட செல்கள் உண்மையில் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கண்டுபிடிக்க ஆய்வு செய்தனர். பின்னர் நியூரோபிலின் -1 தான் முக்கிய காரணி என்று கண்டறிந்தோம் என்றும் சைமன்ஸ் கூறுகிறார்.

எலிகளில் கூடுதல் சோதனைகளும் செய்யப்பட்டன. நியூரோபிலின் -1 சிறிய, வைரஸ் அளவிலான துகள்களை நாசி சளிச்சுரப்பிலிருந்து மத்திய நரம்பு மண்டலத்திற்கு கொண்டு செல்ல உதவுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்த நானோ துகள்கள் நியூரோபிலின் -1 உடன் பிணைக்க வேதியியல் முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டன. விலங்குகளின் மூக்குக்கு நானோ துகள்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டபோது, அவை சில மணிநேரங்களுக்குள் மூளையின் நியூரான்கள் மற்றும் தந்துகிகளை அடைந்தன.

நியூரோபிலின் -1 உடன் தொடர்பு இல்லாமல் துகள்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு மாறாக. "நியூரோபிலின் -1, குறைந்தபட்சம் சோதனைகளின் நிலைமைகளின் கீழ், மூளைக்கு போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கிறது என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்க முடியும், ஆனால் இதுகரோனாவுக்கும் பொருந்துமா என்பது குறித்து எங்களால் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது. இந்த பாதை மிகவும் சாத்தியம் பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்கு நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தால் ஒடுக்கப்படுகிறது, "என்று சைமன்ஸ் விளக்கினார்.

நியூரோபிலின் -1 எதிர்கால சிகிச்சைகளுக்கான தொடக்கப் புள்ளியா?

"கரோனா வைரஸுக்கு செல்களுக்குள் நுழைய ஏஸ்2 ஏற்பி தேவைப்படுகிறது, ஆனால் நியூரோபிலின் -1 போன்ற பிற காரணிகள் அதன் செயல்பாட்டை ஆதரிக்க வேண்டியிருக்கலாம்" என்று கூறும் ஆய்வாளர் சைமன், "இருப்பினும், தற்போது நாம், சம்பந்தப்பட்ட மூலக்கூறு செயல்முறைகளைப் பற்றி மட்டுமே ஊகிக்க முடியும். மறைமுகமாக, நியூரோபிலின் -1 வைரஸைப் பிடித்து ஏஸ்2-க்கு வழிநடத்துகிறது. இந்த சிக்கலைத் தெளிவாக்க மேலதிக விவரணைகள் மற்றும் ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன. இது ஒரு சாத்தியமான சிகிச்சை அணுகுமுறை. இது எதிர்கால ஆய்வுகளில்  கண்டறியப்பட வேண்டும்" என்கிறார்.

இங்கிலாந்து பிரிஸ்டோல் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் 'சயின்ஸ்' என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

[கட்டுரையாளர் - தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின்

மேனாள் மாநிலத் தலைவர்]

Tags : coronavirus
ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT