வர்த்தகம்

தங்கம் பவுன் ரூ.38,584

25th Mar 2022 03:46 AM

ADVERTISEMENT

 

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.232 உயா்ந்து, ரூ.38,584-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.29 உயா்ந்து, ரூ.4,823-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

வெள்ளி கிராமுக்கு 40 பைசா உயா்ந்து, ரூ.72.80 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து, ரூ.72,800 ஆகவும் இருந்தது.

ADVERTISEMENT

வியாழக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................... 4,823

1 பவுன் தங்கம்............................... 38,584

1 கிராம் வெள்ளி............................. 72.80

1 கிலோ வெள்ளி.............................72,800

புதன்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்............................. 4,794

1 பவுன் தங்கம்............................... 38,352

1 கிராம் வெள்ளி............................. 72.40

1 கிலோ வெள்ளி.............................72,400.

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT