ஜோதிட கேள்வி பதில்கள்

என் சகோதரிக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும்?  எங்கள் குடும்ப கஷ்டங்களும், நாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள கஷ்டங்களும் எப்பொழுது தீரும்..?

12th Sep 2021 05:57 PM

ADVERTISEMENT

என் சகோதரிக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும்?  எங்கள் குடும்ப கஷ்டங்களும், நாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள கஷ்டங்களும் எப்பொழுது தீரும்..?

- வாசகி,
ஓசூர். 

உங்கள் சகோதரிக்கு துலாம் லக்னம், துலாம் ராசி, சுவாதி நட்சத்திரம். லக்னம், அஷ்டமாதிபதி (பெண்களுக்கு மாங்கல்ய ஸ்தானாதிபதி) சுக்கிர பகவான் பூர்வ புண்ணிய புத்திர புத்தி ஸ்தானமான ஐந்தாம் வீட்டிலமர்ந்து நவாம்சத்தில் உச்சம் பெறுகிறார். 

சுக பூர்வ புண்ணியாதிபதி சனி பகவான் சுக ஸ்தானத்திலேயே ஆட்சிபெற்று சசமஹா யோகத்தைப் பெறுகிறார். அவருடன் சூரிய பகவான் இணைந்திருப்பது சிறு குறை; மற்றபடி பாக்கியாதிபதி தைரிய ஸ்தானத்திலிருந்து பாக்கிய ஸ்தானத்தையும், அங்கமர்ந்திருக்கும் களத்திர நட்பு ஸ்தானாதிபதியான செவ்வாய் பகவானையும் பார்வை செய்கிறார். 

ADVERTISEMENT

மூன்று, ஆறாம் வீடுகளுக்கு அதிபதியான குரு பகவான் அயன ஸ்தானமான பன்னிரண்டாம் வீட்டில் அமர்ந்து நவாம்சத்தில் உச்சம் பெறுகிறார். 

குரு பகவான் ஐந்தாம் பார்வையாக சுக ஸ்தானத்தையும், அங்கமர்ந்திருக்கும் சூரிய (சிவராஜயோகம்) பகவானையும், சனி பகவானையும் பார்வை செய்கிறார். 

குரு பகவானின் ஏழாம் பார்வை ஆறாம் வீடான, தன் ஆட்சி வீடான மீன ராசியின் மீதும், ஒன்பதாம் பார்வை எட்டாம் வீட்டின் மீதும், அங்கமர்ந்திருக்கும் கேது பகவானின் மீதும் படிகிறது. 

தற்சமயம் குரு மஹாதசை முடிந்து சனி மஹா தசை நடக்கத் தொடங்கியுள்ளதால் அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் படித்த நல்ல வேலையிலுள்ள வரன் அமைந்து திருமணம் கைகூடும். குடும்பத்திலும், வசிக்கும் இடத்திலுள்ள கஷ்டங்களும் நீங்கிவிடும். பிரதி சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானை வழிபட்டு வரவும்.

ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT