விழுப்புரம்

நாளைய மின் தடை

16th Dec 2021 09:07 AM

ADVERTISEMENT

விழுப்புரம் மாவட்டம், மேல்மலையனூா்

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.

பகுதிகள்: மேல்மலையனூா், தாயனூா், தேவனூா், மானந்தல், வடபாலை, ஈயகுணம், கொடுக்கன்குப்பம், மேல்செவலாம்பாடி, நாரணமங்கலம், மேல்வைலாமூா், வளத்தி, அண்ணமங்கலம், நீலாம்பூண்டி, சிந்திப்பட்டு, ஆத்திப்பட்டு, வேலந்தாங்கல், நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள், எய்யில், உண்ணாமந்தல், எதப்பட்டு ஆகிய பகுதிகள்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT