விழுப்புரம்

ஆகஸ்ட் 28 மின் தடை

27th Aug 2019 10:27 AM

ADVERTISEMENT

மதுரப்பாக்கம்
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
பகுதிகள்: மதுரப்பாக்கம், மூங்கில்பட்டு, ராதாபுரம், குச்சிப்பாளையம், வெட்டுக்காடு, தென்னவராயன்பட்டு, மாத்தூர், எம்.நகரி, குமுளம், சித்தலம்பட்டு, முட்றாம்பட்டு, நெற்குணம், சிறுவள்ளிக்குப்பம், எஸ்.எஸ்.ஆர்.பாளையம், பகண்டை, தொரவி, வாக்கூர், கட்டப்பட்டு.
 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT