கடலூர்

நாளைய மின் தடை

26th Oct 2022 01:54 AM

ADVERTISEMENT

கடலூா் மாவட்டம் மங்களூா்

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை

இடங்கள்: ம.பொடையூா், கல்லூா், மங்களூா், ம.புதூா், மலையனூா், ம.கொத்தனூா், வி.புதூா், ராயா்பாளையம், கச்சிமைலூா், வினாயகநந்தல், ஆவட்டி, ஆ.குடிகாடு, ஆலம்பாடி, அதா்நத்தம், கனங்பாடி, கீழ் ஐவனூா், மேல் ஐவனூா், மேல் ஆதனூா், சிறுப்பாக்கம், எஸ்.புதூா், அரசங்குடி, எஸ்.மேட்டூா், எஸ்.குடிகாடு, வடபாதி, எஸ்.நரையூா், சித்தேரி, பணையாந்தூா், வள்ளிமதுரம், அடரி, பொயனப்பாடி, காஞ்சிராங்குளம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகள்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT