கடலூர்

நாளைய மின் தடை

17th Sep 2019 06:47 AM

ADVERTISEMENT

கடலூர் நகரம்
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை.
இடங்கள்: கடலூர் புதுநகர், பாரதிசாலை, செம்மண்டலம், கோண்டூர், சாவடி, நெல்லிக்குப்பம், நத்தப்பட்டு, குமாரபுரம், கங்கணாங்குப்பம், வரக்கால்பட்டு, ராமாபுரம், பில்லாலி, அழகியநத்தம், திருவந்திபுரம், எஸ்.புதூர், அருங்குணம், நத்தம், திருமானிக்குழி, சுந்தரவாண்டி, பெத்தாங்குப்பம், களையூர், இரண்டாயிரம் விளாகம், திருப்பணாம்பாக்கம், எம்.பி.அகரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT