புதுக்கோட்டை

தயாா் நிலையில் வாக்கு எண்ணும் மையம்

29th Dec 2019 01:30 AM

ADVERTISEMENT

புதுக்கோட்டை அரசு மகளிா் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பணியாளா்கள், வேட்பாளா்கள் மற்றும் அவா்களின் முகவா்களை அனுமதிப்பதற்காக மரக்கட்டைகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புகள்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT