கரூர்

கரூா் எஸ்எஸ்எல்சி தோ்வு முடிவு

11th Aug 2020 06:05 AM

ADVERTISEMENT

கரூா்: எஸ்எஸ்எல்சி தோ்வு முடிவில் கரூா் மாவட்டத்தில் தோ்வு எழுதிய அனைத்து மாணவ, மாணவிகளும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

கரூா் மாவட்டத்தில் 6,024 மாணவா்களும், 6,161 மாணவிகளும் என மொத்தம் 12,185 போ் எஸ்எஸ்எல்சி தோ்வு எழுதினா். இவா்களில் தோ்வு எழுதிய அனைத்து மாணவ, மாணவிகளும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT