கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

2nd Jun 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

பேச்சிப்பாறை - 40.55

பெருஞ்சாணி - 41.50

சிற்றாறு 1 - 10.56

சிற்றாறு 2 - 10.66

ADVERTISEMENT

முக்கடல் - மைனஸ் 19.40

பொய்கை - 12.90

மாம்பழத்துறையாறு - 2.30

மழை அளவு

பேச்சிப்பாறை அணை - 44 மி.மீ.

புத்தன் அணை - 17.20 மி.மீ.

களியல் - 12.80 மி.மீ.

குழித்துறை - 12.40 மி.மீ.

பெருஞ்சாணி அணை - 19.80 மி.மீ.

சிற்றாறு 1 அணை - 10.56 மி.மீ.

பாலமோா் - 7.50 மி.மீ.

குளச்சல் - 3 மி.மீ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT