கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

12th Jan 2023 01:04 AM

ADVERTISEMENT

றநபேச்சிப்பாறை ... 42.45

பெருஞ்சாணி ... 69.75

சிற்றாறு 1 ... 14.04

சிற்றாறு 2 ... 14.13

ADVERTISEMENT

முக்கடல் ... 19.80

பொய்கை ... 17.00

மாம்பழத்துறையாறு ... 46.42

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT