கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

26th Apr 2023 11:15 PM

ADVERTISEMENT

பேச்சிப்பாறை ... 36.05

பெருஞ்சாணி ... 36.90

சிற்றாறு 1 ... 8.10

சிற்றாறு 2 ... 8.20

ADVERTISEMENT

முக்கடல் ...மைனஸ் 19.10

பொய்கை ... 2.30

மாம்பழத்துறையாறு ... 13.70

மழைஅளவு

....................

பெருஞ்சாணி அணை ... 34 மி.மீ.

புத்தன்அணை .. 30.20 மி.மீ.

சுருளோடு ... 27 மி.மீ.

பூதப்பாண்டி .. 22.40 மி.மீ.

சிற்றாறு 1 அணை... 20.60 மி.மீ.

பேச்சிப்பாறை அணை ... 16.80 மி.மீ.

முக்கடல் அணை ... 10 மி.மீ.

தக்கலை .. 9.20 மி.மீ.

ஆரல்வாய்மொழி ... 6.20 மி.மீ.

நாகா்கோவில் ... 5 மி.மீ.

பாலமோா் ... 4.20 மி.மீ.

கன்னிமாா் .. 2.20 மி.மீ.

சிற்றாறு 2 அணை .. 2.20 மி.மீ.

மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 1 மி.மீ.

..

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT