கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

31st May 2022 12:19 AM

ADVERTISEMENT

பேச்சிப்பாறை ... 45.16

பெருஞ்சாணி ... 56.05

சிற்றாறு 1 ... 12.79

சிற்றாறு 2 ... 12.89

ADVERTISEMENT

முக்கடல் ... 7.70

பொய்கை ... 17.70

மாம்பழத்துறையாறு ... 26.82

மழைஅளவு

...................

முள்ளங்கினாவிளை ... 48.20 மி.மீ.

குழித்துறை ... 48 மி.மீ.

களியல் ... 46 மி.மீ.

தக்கலை ... 34 மி.மீ.

இரணியல் ... 33 மி.மீ.

அடையாமடை ... 29 மி.மீ.

பேச்சிப்பாறை அணை ... 28.40 மி.மீ.

சிற்றாறு 2 அணை ... 25.60 மி.மீ.

குருந்தன்கோடு ... 25.60 மி.மீ.

கோழிப்போா்விளை ... 26 மி.மீ.

சிற்றாறு 1 அணை ... 26 மி.மீ.

குளச்சல் ... 24.20 மி.மீ.

திற்பரப்பு ... 23.20 மி.மீ.

மாம்பழத்துறையாறு அணை... 13 மி.மீ.

ஆனைக்கிடங்கு ... 11.20 மி.மீ.

புத்தன்அணை ... 11 மி.மீ.

பெருஞ்சாணி அணை ... 10.40 மி.மீ.

நாகா்கோவில் ... 9.20 மி.மீ.

பாலமோா் ... 8.20 மி.மீ.

சுருளோடு ... 6.20 மி.மீ.

முக்கடல் அணை ... 2.40 மி.மீ.

பூதப்பாண்டி ... 2.20 மி.மீ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT