கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

12th May 2022 02:13 AM

ADVERTISEMENT

 

பேச்சிப்பாறை ... 41.58

பெருஞ்சாணி ... 41.35

சிற்றாறு 1 ... 9.94

ADVERTISEMENT

சிற்றாறு 2 ... 10.04

முக்கடல் ... 5.70

பொய்கை ... 18.20

மாம்பழத்துறையாறு ... 16.32

மழைஅளவு

....................................................................................................................................

மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 19 மி.மீ.

முள்ளங்கினாவிளை .... 18.20 மி.மீ.

ஆனைக்கிடங்கு ... 17 மி.மீ.

தக்கலை ... 13.30 மி.மீ.

நாகா்கோவில் .. 10 மி.மீ.

பெருஞ்சாணி அணை ... 8.20 மி.மீ.

குழித்துறை ... 8 மி.மீ.

புத்தன் அணை ... 7.40 மி.மீ.

பாலமோா் ... 7.40 மி.மீ.

களியல் ... 6 மி.மீ.

முக்கடல் அணை ... 4 மி.மீ.

குருந்தன்கோடு ... 4 மி.மீ.

இரணியல் ... 4 மி.மீ.

குளச்சல் ... 3.40 மி.மீ.

மயிலாடி ... 3.20 மி.மீ.

பூதப்பாண்டி ... 3.20 மி.மீ.

பேச்சிப்பாறை அணை ... 3 மி.மீ.

சுருளோடு ... 2.60 மி.மீ.

கன்னிமாா் ... 2.20 மி.மீ.

சிற்றாறு 1 அணை .. 2.20 மி.மீ.

சிற்றாறு 2 அணை ... 1.40 மி.மீ.

கொட்டாரம் .. 1.40 மி.மீ.

ஆரல்வாய்மொழி ... 1 மி.மீ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT