கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

9th Dec 2022 12:18 AM

ADVERTISEMENT

பேச்சிப்பாறை ... 44.49

பெருஞ்சாணி ... 73.30

சிற்றாறு 1 ... 13.51

சிற்றாறு 2 ... 13.61

ADVERTISEMENT

முக்கடல் ... 20.60

பொய்கை .. 18.00

மாம்பழத்துறையாறு ... 49.38

.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT