கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

1st Dec 2022 12:14 AM

ADVERTISEMENT

பேச்சிப்பாறை ... 44.52

பெருஞ்சாணி ... 71.03

சிற்றாறு 1 .. 13.35

சிற்றாறு 2 .. 13.45

ADVERTISEMENT

முக்கடல் ... 18.90

பொய்கை ... 18.00

மாம்பழத்துறையாறு ... 48.56

மழைஅளவு

.....................

அடையாமடை .. 52.40 மி.மீ.

கோழிப்போா்விளை .. 28.20 மி.மீ.

புத்தன்அணை .. 23.40 மி.மீ.

பெருஞ்சாணி அணை ... 22.80 மி.மீ.

தக்கலை ... 22 மி.மீ.

முள்ளங்கினாவிளை .. 11.20 மி.மீ.

கன்னிமாா் .. 9.60 மி.மீ.

பாலமோா் .. 7.60 மி.மீ.

குருந்தன்கோடு .. 6.60 மி.மீ.

இரணியல் .. 6.40 மி.மீ.

மாம்பழத்துறையாறு அணை .. 6 மி.மீ.

ஆனைக்கிடங்கு ... 5.20 மி.மீ.

சுருளோடு .. 4 மி.மீ.

முக்கடல் அணை ... 4 மி.மீ.

திற்பரப்பு ... 3.60 மி.மீ.

பேச்சிப்பாறை அணை .. 1.40 மி.மீ.

..

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT