கன்னியாகுமரி

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அணைகளின் நீா் இருப்பு

2nd Jan 2020 05:04 AM

ADVERTISEMENT

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்

பேச்சிப்பாறை .... 41.80 அடி

பெருஞ்சாணி .... 69.35 அடி

சிற்றாறு 1 ..... 16.33 அடி

ADVERTISEMENT

சிற்றாறு 2 ..... 16.43 அடி

முக்கடல் ..... 21.80 அடி

பொய்கை .... 32.00 அடி

மாம்பழத்துறையாறு ..... 54.12 அடி

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT