விருதுநகர்

வெப்பநிலை

29th Apr 2022 06:39 AM

ADVERTISEMENT

 

விருதுநகா் மற்றும் ஊரகப்பகுதிகளில் பகலில் 98 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்ப நிலை இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT