கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரி கரோனா

25th Jan 2022 01:19 AM

ADVERTISEMENT

1.பாதிக்கப்பட்டோா் - 983.

2. குணமடைந்தோா் - 493.

3. உயிரிழந்தோா் -0.

இதுவரையில்......

ADVERTISEMENT

1 பாதிப்பு - 51,968.

2. குணமடைந்தோா் - 46,537.

3. சிகிச்சையில் உள்ளோா் - 5,068.

4. உயிரிழந்தோா். - 363.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT