கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரி கரோனா

7th Dec 2021 01:39 AM

ADVERTISEMENT

1.பாதிக்கப்பட்டோா் - 11.

2. குணமடைந்தோா் - 5.

3. உயிரிழந்தோா் -1.

இதுவரையில்......

ADVERTISEMENT

1 பாதிப்பு - 43,897.

2. குணமடைந்தோா் - 43,443.

3. சிகிச்சையில் உள்ளோா் - 100.

4. உயிரிழந்தோா். - 354.

ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT