தருமபுரி

மாரியம்மன் பண்டிகை...

5th May 2022 04:18 AM

ADVERTISEMENT

 

தருமபுரியை அடுத்த செக்காரப்பட்டியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாரியம்மன் பண்டிகையையொட்டி சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT