தருமபுரி

கரோனா- தருமபுரி

18th Jan 2022 12:40 AM

ADVERTISEMENT

பாதிக்கப்பட்டோா்-148

குணமடைந்தோா்-48

உயிரிழந்தோா்-இல்லை

இதுவரை

ADVERTISEMENT

பாதிப்பு-30146

குணமடைந்தோா்-28983

சிகிச்சையில் உள்ளோா்-882

உயிரிழந்தோா்-281

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT