தருமபுரி

தருமபுரி மாவட்டத்தில் மேலும் 39 கரோனா

10th Feb 2022 12:35 AM

ADVERTISEMENT

பாதிக்கப்பட்டோா்-39

குணமடைந்தோா்-274

உயிரிழந்தோா்- இல்லை

இதுவரை

ADVERTISEMENT

பாதிப்பு-35922

குணமடைந்தோா்-34634

சிகிச்சையில் உள்ளோா்-1005

உயிரிழந்தோா்-283

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT