தருமபுரி

மத்திய தேசிய தரச்சான்று குழுவினருடன் மருத்துவா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள்

2nd Dec 2022 02:12 AM

ADVERTISEMENT

பென்னாகரம் அருகே கடமடை மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நியைத்தினை ஆய்வு செய்ய வந்த மத்திய தேசிய தரச்சான்று குழுவினருடன் மருத்துவா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள்.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT