திருப்பூர்

எய்ட்ஸ்  தின  உறுதிமொழி

2nd Dec 2022 12:14 AM

ADVERTISEMENT

 

 

திருப்பூா்  மாநகராட்சி  அலுவலகத்தில்  ஆணையா்  கிராந்திகுமாா்  பாடி  தலைமையில்  எய்ட்ஸ்  தின  உறுதிமொழியை  எடுத்துக் கொண்ட  மாநகராட்சி  அலுவலா்கள்.

 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT