ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

3rd May 2023 09:52 PM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை: ரூ.473

முல்லை:ரூ.160

காக்கடா:ரூ.350

செண்டுமல்லி:ரூ.60

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை:ரூ.81

கனகாம்பரம்:ரூ.250

சம்பங்கி:ரூ.60

அரளி:ரூ.220

துளசி:ரூ.40

செவ்வந்தி:ரூ.200

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT