ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

8th Jun 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை: ரூ. 600

முல்லை: ரூ. 200

காக்கடா: ரூ. 300

செண்டுமல்லி: ரூ. 56

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை: ரூ. 135

கனகாம்பரம்: ரூ. 460

சம்பங்கி: ரூ. 60

அரளி: ரூ. 120

துளசி: ரூ. 40

செவ்வந்தி: ரூ. 200

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT