ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

1st Jun 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை: ரூ.560

முல்லை:ரூ.200

காக்கடா:ரூ.500

செண்டுமல்லி:ரூ.64

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை:ரூ.40

கனகாம்பரம்:ரூ.400

சம்பங்கி:ரூ.100

அரளி:ரூ.120

துளசி:ரூ.40

செவ்வந்தி:ரூ.200

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT