ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் தினசரி பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

7th Oct 2022 12:00 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை ரூ. 595

முல்லை ரூ.250

காக்கடா ரூ.300

செண்டு ரூ.49

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை ரூ.93

ஜாதிமுல்லை ரூ.500

கனகாம்பரம் ரூ.950

சம்பங்கி ரூ.50

அரளி ரூ.90

துளசி ரூ.40

செவ்வந்தி ரூ.320

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT