ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் தினசரி பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

6th Oct 2022 12:00 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை ரூ. 455

முல்லை ரூ.280

காக்கடா ரூ.325

செண்டு ரூ.100

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை ரூ.160

ஜாதிமுல்லை ரூ.400

கனகாம்பரம் ரூ.1,220

சம்பங்கி ரூ.80

அரளி ரூ.100

துளசி ரூ.50

செவ்வந்தி ரூ.450

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT