ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

26th Nov 2022 12:00 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை: ரூ.1505

முல்லை: 540

காக்கடா: ரூ.500

செண்டுமல்லி: ரூ.64

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை: ரூ.45

ஜாதிமுல்லை: ரூ.600

கனகாம்பரம்: ரூ.700

சம்பங்கி: ரூ.40

அரலி: ரூ.180

துளசி: ரூ40

செவ்வந்தி: ரூ.120

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT