ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் தினசரி பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

22nd Mar 2022 12:22 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை ரூ. 490

முல்லை ரூ. 660

காக்கடா ரூ. 350

செண்டு ரூ. 27

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை ரூ. 42

ஜாதி முல்லை ரூ. 650

கனகாம்பரம் ரூ. 350

சம்பங்கி ரூ. 100

அரளி ரூ. 90

துளசி ரூ. 30

செவ்வந்தி ரூ. 160

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT