ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் தினசரி பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

17th Feb 2022 12:46 AM

ADVERTISEMENT

 

மல்லிகை ரூ. 900

முல்லை ரூ. 840

காக்கடா ரூ. 550

ADVERTISEMENT

செண்டு ரூ. 45

கோழிக்கொண்டை ரூ. 130

ஜாதி முல்லை ரூ. 750

கனகாம்பரம் ரூ. 610

சம்பங்கி ரூ. 120

அரளி ரூ. 220

துளசி ரூ. 40

செவ்வந்தி ரூ. 200

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT