ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

9th Dec 2022 12:00 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை: ரூ.2397

முல்லை:ரூ.1000

காக்கடா:ரூ.875

செண்டுமல்லி:ரூ.28

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை:ரூ.100

ஜாதிமுல்லை:ரூ.750

கனகாம்பரம்:ரூ.400

சம்பங்கி:ரூ.60

அரலி:ரூ.320

துளசி:ரூ.40

செவ்வந்தி:ரூ.100

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT