ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் பூ மாா்க்கெட் நிலவரம்

1st Dec 2022 12:00 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை: ரூ.2800

முல்லை:600

காக்கடா:ரூ.625

செண்டுமல்லி:ரூ.29

ADVERTISEMENT

கோழிக்கொண்டை:ரூ.39

ஜாதிமுல்லை:ரூ.50

கனகாம்பரம்:ரூ.700

சம்பங்கி:ரூ.20

அரலி:ரூ.160

துளசி:ரூ.40

செவ்வந்தி:ரூ.100

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT