ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் மலா்கள் விவசாயிகள் சங்கபூக்கள் விலை நிலவரம்

1st Feb 2020 05:08 AM

ADVERTISEMENT

மல்லிகை : ரூ. 1330

முல்லை : ரூ. 1080

காக்கடா : ரூ. 350

செண்டுமல்லி : ரூ. 31

ADVERTISEMENT

பட்டுப்பூ : ரூ. 77

ஜாதிமுல்லை : ரூ. 500

கனகாம்பரம் : ரூ. 300

சம்பங்கி : ரூ. 40

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT