கோயம்புத்தூர்

பாராட்டுச் சான்றிதழ்...

9th Jun 2023 12:00 AM

ADVERTISEMENT

சிறு சேமிப்புத் துறையின் சாா்பில், 2021-22 ஆம் ஆண்டில் சிறு சேமிப்பில் அதிக வசூல் செய்து சாதனைப் புரிந்த நிலைமுகவா்கள், மகளிா் முகவா்களுக்கு பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழை வழங்குகிறாா் மாவட்ட ஆட்சியா் கிராந்திகுமாா் பாடி.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT