கோயம்புத்தூர்

பிஏபி: முக்கிய அணைகளின் நீா் இருப்பு நிலவரம்

6th Feb 2020 07:18 AM

ADVERTISEMENT

பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு (பிஏபி) திட்டத்தின் முக்கிய அணைகளின் புதன்கிழமை காலை 8 மணி நிலவரப்படி நீா் இருப்பு நிலவரம்:

சோலையாறு அணை: மொத்த உயரம் 160 அடி, 50 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது. நீா்வரத்து 75 கன அடி, வெளியேற்றம் இல்லை. பரம்பிக்குளம் அணை: மொத்த உயரம் 72 அடி, 64 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது. நீா்வரத்து 120 கன அடி, வெளியேற்றம் 1,347 கன அடி. ஆழியாறு அணை: மொத்த உயரம் 120 அடி, 85 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது. நீா்வரத்து 305 கன அடி, வெளியேற்றம் 814 கன அடி. திருமூா்த்தி அணை: மொத்த உயரம் 60 அடி, 45 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது. நீா்வரத்து 564கனஅடி. வெளியேற்றம் 1,150 கன அடி. அமராவதி அணை: மொத்த உயரம் 90 அடி, 24 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது. நீா்வரத்து இல்லை. வெளியேற்றம் 310 கன அடி.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT