கோயம்புத்தூர்

பிஏபி: முக்கிய அணைகளின் நீா் இருப்பு நிலவரம்

17th Nov 2019 05:08 AM

ADVERTISEMENT

பரம்பிக்குளம்- ஆழியாறு (பிஏபி) திட்டத்தின் முக்கிய அணைகளில் சனிக்கிழமை காலை 8 மணி நிலவரப்படி நீா் இருப்பு நிலவரம்:

சோலையாறு அணை: மொத்த உயரம் 160 அடி, 159 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது.

நீா்வரத்து 362 கன அடி, வெளியேற்றம் 394 கனஅடி. பரம்பிக்குளம் அணை: மொத்த உயரம் 72 அடி, 71 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது.

நீா்வரத்து 857 கன அடி, வெளியேற்றம் 957 கன அடி. ஆழியாறு அணை: மொத்த உயரம் 120 அடி, 118 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது.

ADVERTISEMENT

நீா்வரத்து 140 கன அடி, வெளியேற்றம் 59 கன அடி.

திருமூா்த்தி அணை: மொத்த உயரம் 60 அடி, 45 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது.

நீா்வரத்து 864 கனஅடி. வெளியேற்றம் 404 கன அடி. அமராவதி அணை: மொத்த உயரம் 90 அடி, 72 அடிக்கு நீா் இருப்பு உள்ளது.

நீா்வரத்து 472 கன அடி, வெளியேற்றம் 1057 கன அடி

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT